Saturday, February 24th, 2018 8:48:08 pm

Home

Video Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Mậu Thân

Hội Chợ Tết Cộng Đồng Toronto | 04/02/2018

Photos – Imagine Cinesmas – Toronto & Giấc Mơ Mỹ Party tại La Baquet Hall | 20/01/2018

Video - VIP Giấc Mơ Mỹ Party tại La Victoria Baquet Hall
Thứ Bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI – BILL GATES

HÁT CHO THUYỀN NHÂN

Video Đêm gây quỹ của Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội đêm tại Dim Sum King Seafood Restaurant | 09/9/2017

Hình Đêm gây quỹ của Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội đêm tại Dim Sum King Seafood Restaurant | 09/9/2017

Hình biểu tình – tuần hành tại Ottawa | 20/08/2017

Video Biểu Tình & Tuần Hành tại Ottawa | 20/08/2017

Hội Mùa Hè tại City Hall Toronto | 09/07/2017

Hình – Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Thủ Đô Ottawa Canada ngày 01-05-2017

Video – Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Thủ Đô Ottawa Canada ngày 01-05-2017

Đồng Bào Toronto Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng

Tiệc Hội Người Việt Cám Ơn….. | 26/3/2017

Video – Biểu Tình Toronto tại Queen’s Park ngày 5 tháng 3 năm 2017

Video | Biểu tình tại Ottawa – Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017

Video – Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bi Thủ Đức Ontario |04/2/2017 tại Milan Banquet Hall

Hình – Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bi Thủ Đức Ontario |04/2/2017 tại Milan Banquet Hall

Video – Hội Chợ Tết Toronto | Xuân Đinh Dậu 14/1/2017

Hình Hội Chợ Tết Toronto | Xuận Đinh Dâu 14/1/2017