Monday, December 11th, 2017 5:48:14 pm

P L Design |  Lam T. Vo
Home

CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI – BILL GATES

HÁT CHO THUYỀN NHÂN

Video Đêm gây quỹ của Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội đêm tại Dim Sum King Seafood Restaurant | 09/9/2017

Hình Đêm gây quỹ của Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội đêm tại Dim Sum King Seafood Restaurant | 09/9/2017

Hình biểu tình – tuần hành tại Ottawa | 20/08/2017

Video Biểu Tình & Tuần Hành tại Ottawa | 20/08/2017

Hội Mùa Hè tại City Hall Toronto | 09/07/2017

Hình – Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Thủ Đô Ottawa Canada ngày 01-05-2017

Video – Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Thủ Đô Ottawa Canada ngày 01-05-2017

Đồng Bào Toronto Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng

Tiệc Hội Người Việt Cám Ơn….. | 26/3/2017

Video – Biểu Tình Toronto tại Queen’s Park ngày 5 tháng 3 năm 2017

Video | Biểu tình tại Ottawa – Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017

Video – Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bi Thủ Đức Ontario |04/2/2017 tại Milan Banquet Hall

Hình – Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bi Thủ Đức Ontario |04/2/2017 tại Milan Banquet Hall

Video – Hội Chợ Tết Toronto | Xuân Đinh Dậu 14/1/2017

Hình Hội Chợ Tết Toronto | Xuận Đinh Dâu 14/1/2017