Monday, December 17th, 2018 4:36:06 pm

Audio :: Việt Khang

1.  NƯỚC NAM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Nhạc và lời:  Việt Khang – Hòa âm: Trúc Hồ

2.  ANH LÀ AI
Nhạc và lời:  Việt Khang – Hòa âm: Quốc Khanh

3.  TRẢ LẠI CHO DÂN
Nhạc và lời:  Việt Khang – Hòa âm: Sỹ Đan

4.  VIỆT NAM TÔI ĐÂU
Nhạc và lời:  Việt Khang – Hòa âm: Quốc Khanh

5. ĐẤT NƯỚC TÔI
Nhạc và lời: Việt Khang – Hòa âm: Trúc Hồ, Sỹ Đan, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Thế Sơn, Đoàn Phi, Việt Khang, Thượng Linh,  Dạ Nhật Yến

6. CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Nhạc và lời: Việt Khang – Hòa âm: Trúc Hồ

7. BẠN THÂN
Nhạc và lời: Việt Khang – Hòa âm: Trúc Hồ

8. CHÚNG CON VỀ BÊN MẸ
Nhạc và lời: Việt Khang – Hòa âm: Trúc Hồ