Thursday, April 25th, 2019 2:46:32 pm

Audio – Bằng Kiều

1) Chiếc Lá Thu Phai

2) Còn Nhớ Không Em

3) Đã Biết Khi Yêu

4) Đánh Thức Trái Tim

5) Đêm Xuân

6) Để Nhớ Một Thời Đã Yêu

7) Điều Ước

8) Dĩ Vãng Cuộc Đình

9) Dong Tinh Nhan

10) Em Đến Thăm Anh Đêm 30

11) Em Ở Đâu?

12) Em Về Tinh Khôi

13) Giọt Sương Trên Mi Mắt

14) Hãy Nói Với Em

15) Lạc Mất Mùa Xuân

16) Mãi Yêu Em Forever

17) Một Lần Nữa Xin Có Nhau

18) Mùa Thu Chết

19) Nếu Điều Đó Xảy Ra

20) Người Về Bổng Nhớ

21) Như Đã Dấu Yêu

22) Nữ Hồn Cuối Cùng

23) Phút Cuối

24) Quên Đi Hết Đam Mê

25) Sang Ngang

26) Tan Mối Tình Đầu

27) Thang Lên Thiên Đàng

28) Thu Quyến Rũ

29) Tìm Em Đến Giáng Sinh

30) Tình Khúc Tháng Sáu

31) Và Cũng Như Yêu