Saturday, July 20th, 2019 11:19:17 pm

GIA TÀI CỦA MẸ

Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của mẹ để lại cho con

Gia tài của mẹ là nước Việt buồn

Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu

Một trăm năm nô lệ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của mẹ một rừng xương khô

Gia tài của mẹ một núi đầy mồ

ĐK:  Dạy cho con tiếng nói thật thà

 Mẹ mong con chớ quên màu da

Con chớ quên màu da nước Việt

Mẹ mong con mau bước về nhà

Mẹ mong con lủ con đường xa

Ôi lủ con cùng cha quên hận thù

Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nôi chiến từng ngày

Gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan

Gia tài của mẹ nhà cháy từng hàng

Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến tình ngày

Gia tài của mẹ một bọn lai căng

Gia tài của mẹ một lủ bội tình