Friday, February 15th, 2019 8:58:01 pm

Hội Xuân Đinh Dậu – Vietnamese New Year Feastival

Hình – Hội Chợ Tết Toronto | Thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017

Video – Hội Xuân Đinh Dậu | 07/1/2017, Hội Người Việt KWGC Vietnamese New Year Festival