Thursday, April 25th, 2019 2:14:10 pm

Kỷ Niệm “Cách Mạng Tháng 10 Nga” – Tôn Thất Hùng

KỶ NIỆM “CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA”, thấy người ta tổ chức nhiều buổi lễ lớn quá, nên mình cũng ngồi viết cho xong bài về Ukraine đây…. đang viết thôi, chưa xong….

Trước Đệ Nhất Thế Chiến, Lviv thuộc về lãnh thổ của Ba Lan, đã từng có những trận chiến giữa người Ba Lan và quân đội Soviet kéo dài trong hai năm, từ năm 1918-1920.  Khi Nga Xô “giải phóng” (xâm chiếm) được Lviv, đã sát nhập thành phố này vào Ukraine, đồng thời sát nhập Ukraine thành một tiểu bang của Liên Bang Xô Viết vào năm 1922.  Các ngôi mộ của binh lính, tướng sĩ Ba Lan chôn trong nghĩa trang này đã bị chính quyền Liên Xô vào cày xới thật man rợ, vô minh.  Tôi gởi kèm hình là những ngôi mộ hiện nay của lính Ba Lan được chính phủ Ukraine không cộng sản cho phục dựng lại, sau khi họ dành được độc lập năm 1990.  Các ngôi mộ mới xây lại này không thể gắn bia vì thông tin đã bị lính Liên Xô phá hủy hoàn toàn, không cách nào biết được chính xác tên của tử sĩ nằm bên dưới là ai….   Ngồi nơi đây, tôi cảm thấy chua xót cho nhân loại.  Từ đâu mà thế gian này nở ra một loại vi trùng cộng sản phi nhân bản và đê tiện, làm trì trệ văn minh loài người từ Âu sang Á.  Cộng sản đi đến đâu, ngoài tàn phá văn minh, còn có một tội ác phi nhân khác là họ rất thích đào mồ, cuốc mả, trả thù người đã chết !!!