Saturday, July 20th, 2019 10:40:47 pm

Lời Nói Đầu

Từ khi nắm được quyền lực năm 1954 ở Bắc Việt Nam và năm 1975 trên toàn quốc, đảng Công Sản (CS) thiết lập chết độ độc tài tòan trị bung bít.  Để phục vụ chủ trương, chính sách của đảng, CS viết lại toàn bộ lịch sử Việt Nam theo đường lối CS, tuyên truyền hoạt động của đảng CS, quảng bá chủ nghĩa cộng sản.  Theo loại lịch sử theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” được phổ biển rộng rãi dưới sự cai trị của CS để phục vụ đảng CS.

Tuy nhiên, vào giữa thập niên 80 trở đi, cộng nghệ truyền thông tân tiến, mạng lưới thông tin toàn cầu (Internet) du nhập vào Việt Nam, giúp phát triển ngành thông tin liên lạc trong nước càng ngày càng dễ dàng, nhanh chóng.

Cuộc cách mạng truyền thông ảnh hưởng rất lớn đến tất cả quốc gia, đặc biệt là các nước độc tài như Việt Nam, vì truyền thông phát triền, làm cho CS không còn có thể bưng bít như trước nữa.  Ví dụ hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa án Huế ngày 30-3-2007, trong phút chốc, đã du lịch khắp thế giới.

Dầu vậy, từ năm 1930, tức là năm thành lập đảng CSVN cho đến ngày nay, CS đã liên tục xuyên tạc, sửa đổi lịch sử, bịa dặt nhieefi chuyện đối trá, rồi đưa vào lịch sử.  Ví dụ điển hình mà ai cũng biết là chuyện Lê Văn Tám.  Vì vậy, lịch sử Việt Nam dưới chết độ CS, nhứt là giải đoạn liên quan đến lịch sử đang CS, bị nhiễu xạ trần trọng.

Đề lọai bỏ những nhiễu xạ do CS gây nên, thì cần phải khảo chứng lại tất cả những trang sử do CS viết ra, nhằm trả lại sự thật lịch sử, giúp làm sáng tỏ trở lại những giá trị lịch sự địch thực, đúng như lời cổ đại tá Hồ Ngộ Cẩn đã nói ngắn gọn trước khi CS xử tử tại Cần Thơ ngày 14-81975:  “Kuhcg sywr sẽ ogasb xét các anh là giặc đổ hay tôi là ngụy.”  (Mờ xem chương “Lịch sử phán xét”).

Trong ý nghĩa đó, sách lịch sử sẽ phán xét nầy tập hợp những bài báo chúng tôi viết trong nhiều năm qua, đăng trên nhiều tạp chí, về những chuyện xảy ra ở trong nước dưới sự cai trị của CS, nhằm góp phần làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử trước đây bị khuất tất hay bị che giấu do CS tuyên truyền, xuyên tạc, vẽ vời.

Xin lưu ý trình bày sự thật lịch sử không phải là tuyên truyền vu khống, bôi lộ hay nói, xấu, mà chi để ôn lại những câu chyện đã trôi vào quá khứ, nhắc nhở những kinh nghiệm đã qua.

Ở Bắc Mỹ có câu tục ngữ:  “Forgive but don’t forget.” (Tha thứ nhưng đừng quên.)  Trên đất tự do, ai muốn tha thứ, ai muốn hòa giải hò hợp thì tùy người đó, nhưng xin mọi người đừng quên, xin đừng bao giờ quên những kinh nghiệm của bản thân mình, của gia đình mình, của những người quen biết chung quanh mình; vì quên kinh nghiệm. mình có thể lầm lẫn lần nữa; và cũng xin đừng bao giờ quên những tội ác, nhất là tội ác diệt chủng và phản quốc, vì quên tội ác sẽ làm cho tội ác tái diễn và gia tăng.

Trong sách nầy, chúng tôi trình bày các bài báo theo thứ tự thời gin xuất hiện trên tạp chí.  Có bài chúng tôi hiệu đính cho rõ ràng hơn và chú thích thêm những thông tin chúng tôi đưa ra ngay trong chính văn.  Sách còn có phần “danh mục và sự kiện”, ghi lại chuyện người và việc.  Đây là lần đầu tiên chúng tôi thêm mục “sự kiện” nên có thể còn nhiều thiếu sót.  Những hình ảnh trong sách trích từ các nguồn trên Internet.  Chúng tôi xin cảm ơn những tác giả các hình ảnh mà chúng tôi không biết tên và không lien lạc được để xin phép.

Vì ban đầu chỉ là những bài báo thời sự, chắc chắn sách Lịch sử sẽ phán xét, chưa được đầy đủ.  Xin đọc giả vui lòng đặt bài báo trong thời điểm xuất hiện.  Nếu có gì chưa vừa ý, xin cho chúng tôi học hỏi thêm.  Chúng tôi xin cám ơn rất nhiều.

TRẦN GIA PHỤNG(trangiaphung@gmail.com)