Saturday, July 20th, 2019 10:39:25 pm

Một nhà thờ ở niagare falls cung cấp dịch vụ lễ cướp cấp tốc: drive-thru weddings

Niagra Falls, Ontario:  Cuộc sống ở Bắc Mỹ là cuộc sống vội vàng, không có nhiều thì giờ ngay cả ăn uống thì cũng phải ăn cho nha, uống cho lẹ bằng cách mua thức ăn, mua cà phê bằng cách lái xa qua các chỗ bán (drive thru).

Mới đây một nhà thờ ở thành phố Niagra Falls, tỉnh bang ntario có dịch vụ làm lễ cưới “drive-thru”.

Theo bà mục sư Kim Cartmell của nhà thờ Little Log Wedding Chapel thì nhà thờ này đã bắt đầu có dịch vụ lễ cưới “drive-thru-weddings”

Theo bà mục sư thì những cặp tân lang và tân giai nhân có thể chạy xe qua cửa sổ bên hông nhà thờ, trình giấy tờ và sẽ được cấp giấ hôn thú.

Cũng theo bà mục sư thì con đường bên hông nhà thờ nhỏ, chỉ vừa cho một xe hơi chạy ngang, hay vừa vỗ cho hai chiếc xe gắn máy.Bà mục sư Cartmel cũng cho biết đã có 15 đám cưới “drive-thru” diễn ra và còn trên 10 cặp khác đã ghi danh giữ chỗ trong mùa thu năm nay.

Lễ cưới sẽ không cần quan tòa và chỉ mất có 10 phút đồng hồ.