Saturday, July 20th, 2019 11:28:29 pm

Quân lực Canada Khuyến khích tất cả những người đồng tính, chuyến giới gia nhập

Trong khi tổng thống Trung vừa cho biết là sẽ cấm không cho nhận những người chuyển giới (Transgender) gia nhập quân lực Hoa Kỳ, thì Bộ Quốc phòng Canada khuyết kích và đốn chào việc gia nhập vào quân lực Canada của những người thuộc mọi giới tính.

Theo ông Jorrdan Owens, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Canada, chính quyền liên bang đã cam kết hoàn toàn việc thành lập một lực phản ảnh những lý tưởng của người Canada về sự đa dạng, tôn trọng và sự hòa nhập trong xã hội.

Một biểu ngữ trong tấm hình chụp của ban nhạc hả quân Hoàng Gia Canada trong cuộc diễn hành ngày đồng tính được thấy như sau “chúng tôi chào mừng tất cả người Canada củ amoji sắc tộc và giới tính.”

Chính quyền liên bang cũng trả tiền chi phí cho những binh sĩ sau khi đã tòng quân mà muốn thay đổi giới tính.Từ năm 2008 cho đến năm 2015, 19 binh sĩ Canada đã hoán đổi giới tính với chi phí giải phẫu tống cộng lên đến $319,000.

Quân lực Canada cũng bao chi phí hậu giải phẫu như vật lý trị liệu, thuốc men cũng như những hỗ trợ tài chánh cho những binh sĩ chuyến giới.