Saturday, July 20th, 2019 10:43:28 pm

Quà Tặng Cuộc Sống

CON ƠI, NHỚ NHÉ

Đừng ăn chơi khi Mẹ còn cực khổ.
Đừng đua đòi.  Khi Cha đổ mồ hôi.
Đừng vô tâm.  Sống chỉ biết mình thôi.
Đừng mê muội.  Mộng mơ hư ảo.

Đừng xa hoa.  Khi Mẹ già tần tảo.
Đừng ảo huyền.  Gây phiền não Cha yêu.
Đừng ra đường.  Với cái mặt tự kiêu.
Đừng cao ngạo.  Mà chê bai kẻ yếu.

Đừng Phung phí.  Khi gia đình túng thiếu.
Đừng vì tiền.  Mà bất hiếu song Thân.
Đừng cải lời.  Khi Cha Mẹ khuyên răn.
Đừng vội vã.  Phân chia lối sống.

Đừng quá lời.  Khi mình máu đang nóng.
Đừng bỏ nhà.  Khi Cha Mẹ ngóng trông.
Đừng dạy khờ.  Với suy nghĩ chưa thông.
Đừng kêu ngạo.  Khi mình còn dốt nát.

Nhân Quả