Saturday, July 20th, 2019 10:40:33 pm

Tiệm cắt tóc có bán rượu

Guelph, Ontario:  Theo những tin túc vùa loan báo hôm chúa nhật ngày 23 tháng 7, khách hàng của tiệm cắt tóc Matthew’s Barbershop ở thành phố Guelph, tỉnh bang Ontario có thể vừa đến cắt tóc, vừa gọi bia hay rượu uống.

Ông Matthew Forbes, chủ nhân của tiệm cắt tóc Matthew’s Barbershop ở đường Macdonnel trong thành phố Guelph, đã xin được giấp hép bán bia rượu cho khách hàng.

Theo ông Forbers thì thời xa xưa, các tiệm bia rượ ở tỉnh bang Ontario đã có quyền bán bia rượu cho khách hàng đến cắt tóc.

Danh sách rượu bia mà khách hàng có thể mua tại tiệm cắt tóc này gồm craft bể, scotch, whiskey và bourbon.

Chủ nhân của tiệm cắt tóc cũng nói là ông hy vọng khách hàng đến tiệm cắt tóc, uống bia rượu sẽ giúp cho việc thư giãn tâm thần.